Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce yazıldı.
 • 1
 • 771
Unity

Unity | SpriteRenderer Auto Fade Out

Unity | SpriteRenderer Auto Fade Out

Seçilen SpriteRenderer'in yavaşça fade out olmasını sağlamak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce
 • 0 Oy
using System.Collections;
using UnityEngine;

public class AutoFadeOut: MonoBehaviour {

  public SpriteRenderer sr;
  private float a;
  public float fadeTime;
  private void Start()
  {
    fadeTime = 0.1f;
    a = 1;
    StartCoroutine(fade());
  }
  IEnumerator fade()
  {
    while (a>0)
    {
      a -= Time.deltaTime * fadeTime;
      sr.color = new Color(sr.color.r, sr.color.g, sr.color.b, a);
      yield return new WaitForEndOfFrame();
    }
  }
}
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla

Geliştiricinin Seçim Kanalı

Derslere Gözat Tartışma Forumu