Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce yazıldı.
 • 1
 • 2490
Unity

Unity Rigidbody.AddForce Kullanımı

Unity Rigidbody.AddForce Kullanımı
Rigidbody Componentine sahip objelere bir kuvvet ekler.

Kuvvet, x, y ve z vektörlerinin yönü boyunca sürekli olarak uygulanır. ForceMode modunun belirtilmesi, kuvvet türünün Hızlanma, Darbe veya Hız değiştirilmesine olarak belirlenmesini sağlar.

Kuvvet, sadece aktif bir Rigidbody'e uygulanabilir. Bir GameObject etkin değilse, AddForce etkisizdir.

Varsayılan olarak, Rigidbody'nin durumu, bir kuvvet uygulandığında, kuvvet Vector3.zero olmadığı sürece uyandırılır.


Bir örnek vermek gerekirse:
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce
 • 0 Oy
using UnityEngine;

public class AddForceExample: MonoBehaviour
{
  public float thrustPower;
  public Rigidbody rb;

  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody>();
  }

  void FixedUpdate()
  {
    rb.AddForce(0, 0, thrustPower, ForceMode.Impulse);
  }
}
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla

Geliştiricinin Seçim Kanalı

Derslere Gözat Tartışma Forumu