Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce yazıldı.
 • 1
 • 507
Unity

Unity Rigidbody.ClosestPointOnBounds Kullanımı

Unity Rigidbody.ClosestPointOnBounds Kullanımı
Cisimler üzerindeki Collider'a ait sınırları belirleyen kutuya en yakın nokta seçilir.


Örnek verirsek:
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
onuryıldız
neredeyse 2 yıl önce
 • 1 Oy
using UnityEngine;

public class ClosestPointOnBoundsExample: MonoBehaviour
{
  public float hitPoints = 10.0F;
  public Rigidbody rb;

  void Start()
  {
    rb = GetComponent<Rigidbody>();
  }

  void ApplyDamage(Vector3 explosionPos, float radius)
  {
    Vector3 closestPoint = rb.ClosestPointOnBounds(explosionPos);
    float distance = Vector3.Distance(closestPoint, explosionPos);
    float damage = 1.0F - Mathf.Clamp01(distance / radius);
    damage *= 10;
    hitPoints -= damage;
  }
}
Laravel, bootstrap, vue.js, unity ve daha bir çok online eğitim- phpuzem.com
Cevapla

Geliştiricinin Seçim Kanalı

Derslere Gözat Tartışma Forumu